ANO Attīstības programma (UNPD)

Organizācijas nosaukums: 
ANO Attīstības programma (UNPD)
Tēma: 
Dažādas tēmas
Apakštēmas: 
Tautas attīstības indekss (HDI)
Mājas lapa: 
http://hdr.undp.org/en/statistics/

UNDP ir Apvienoto Nāciju vispasaules attīstības programma. Galvenā pārvalde atrodas Ņujorkā. UNDP strādā, lai palīdzētu valstīm sasniegt ANO Tūkstošgades attīstības mērķus (MDG). Īpaša uzmanība tiek pievērsta tādiem jautājumiem kā pārvaldība, nabadzības mazināšana, krīzes novēršana, vides un enerģētikas problēmas, dzimumu nevienlīdzība un cīņa ar AIDS.