Jaunākie notikumi

19.01.2017

2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, vislielākais ienākumu pieaugums par 10,6 % bija trūcīgākajās jeb 1. kvintiļu grupas mājsaimniecībās. Vidēji valstī ienākumu pieaugums gada laikā bijis 7,6 %, bet vislēnāk ienākumi pieauga 2. kvintiļu grupas mājsaimniecībās – par 4,8 %. 

19.01.2017

2015. gadā mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi, salīdzinot ar 2014. gadu, pieauga par 7,6 %, sasniedzot 417 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī. Ienākumu pieauguma temps ir nedaudz palēninājies, salīdzinot ar iepriekšējos gados fiksēto pieaugumu (2014.gadā – par 9,3 %, 2013.gadā – par 10,7 %).

17.01.2017

18. janvārī CSP uzsāk ikgadējo iedzīvotāju aptauju par datoru un interneta lietošanas paradumiem 2017. gadā. Aptaujā noskaidros, kādas ir iedzīvotāju e-prasmes, kādiem nolūkiem ikdienā tiek izmantots internets, kādas ierīces un tehnoloģijas tiek izmantotas. 

16.01.2017

Dati atjaunoti datubāzes sadaļās: Patēriņa cenas; Konjunktūras rādītāji; Nodarbinātība un bezdarbs; Preču ārējā tirdzniecība.

12.01.2017

Centrālā statistikas pārvalde publicējusi eksperimentālu telpisko statistiku par iedzīvotāju skaitu 1 x 1 km režģa šūnās 2016. gada sākumā. 

Satura barotne

Plānotie notikumi

20.01.2017
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2016. gada decembrī
20.01.2017
Aktuālais augstākajā un profesionālajā izglītībā 2016./2017.m.g.
26.01.2017
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2016. gada decembrī
30.01.2017
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2016. gada decembrī
30.01.2017
IKP ātrais novērtējums 2016. gada 4. ceturksnī

Aktuāla statistika

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumā 
Vairāk

Patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem

Patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem (PCI 2016. gadā (2006=100) ir 140.1 jeb 1.401. Indeksu izmanto likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.9 panta septītajā daļā minēto prasību izpildei.

 

PCI par pēdējiem 10 gadiem

Inflācija (patēriņa cenu izmaiņas)

2016. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu (2015=100), patēriņa cenas pieauga par 0,1 %.
Vairāk

Patēriņa cenu izmaiņas (vidēji gadā) 
% pret iepriekšējo gadu, 2010–2016

Reālā IKP izmaiņas

2016. gada III ceturksnī reālais IKP (2010. g. salīdzināmajās cenās pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem) palielinājās par 0,3 %. 

Vairāk

Reālā IKP izmaiņas pa ceturkšņiem

Džini koef. LV 34,5% (0=visiem vienādi ienākumi, 100=nevienlīdzība). Vidēji ES 31%. >LV ir LT 37,9 %, RO 37,4%, BG 37%, EE 34,8%, ES 34,6% —
Pagājušas 9 stundas 8 minūtes
Vislielākais ienākumu ↑ gada laikā +10,6% bijis vistrūcīgākajās mājsaimniecībās. Visturīgākajās +5,7%, kas ir mazāk… https://t.co/sXGZnN4gu1
Pagājušas 9 stundas 34 minūtes
Vislielākais ienākumu pieaugums gada laikā +11,2% Zemgalē, vismazākais +5% Pierīgā. Latgalē +8,5%, Kurzemē +8,3%, R… https://t.co/EVGP7P6Xyx
Pagājušas 9 stundas 48 minūtes
Mājsaimniecību rīcībā (neto) esošie ienākumi Latvijā 2008. – 2015. gadā https://t.co/4h3AubXdRo
Pagājušas 11 stundas 30 minūtes
2015. gadā par 10,6 % pieauguši trūcīgāko iedzīvotāju ienākumi https://t.co/dnRpe5NI26
Pagājušas 12 stundas 25 minūtes
2015. gadā mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi pieauguši par 7,6 % https://t.co/iNs4GklC08
Pagājušas 12 stundas 30 minūtes
@EU_Eurostat: decembrī gada inflācija vidēji ES 1.2%. Deflācija BG -0.5%, IE -0.2%, RO -01.%. Vislielākais ↑ EE 2.4%, BE 2.2%, LV un CZ 2.1% —
Pagājušas 1 diena 11 stundas
CSP aptaujās iedzīvotājus par datoru un interneta lietošanu https://t.co/SgFiRJFJgB
Pagājušas 2 dienas 15 stundas