Jaunākie notikumi

03.08.2015

2015. gada jūnijā salīdzinājumā ar maiju rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 1,6%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā samazinājums par 2,2%, savukārt pieaugums ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē par 0,7% un elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 2,3%.

03.08.2015

Dati atjaunoti datubāzes sadaļās: Ražotāju cenas; Konjunktūras rādītāji; Darba samaksa; Sociālā drošība; Tirdzniecība un pakalpojumi; Rūpniecība; Transports; Augkopība; Lopkopība; Mežsaimniecība; Enerģētika.

31.07.2015

Sveicot ventspilniekus pilsētas 725. jubilejas gadā, Centrālā statistikas pārvalde apkopojusi Ventspils raksturojumu skaitļos.

30.07.2015

Centrālā statistikas pārvalde pirmo reizi ir veikusi apsekojumu un apkopojusi datus par pesticīdu izmantošanu augļu dārzos, dārzeņu un kartupeļu platībās, siltumnīcu kultūrās, kā arī kukurūzas sējumos. Izmantojot 2014. gadā iegūtos datus, kā arī rezultātus no 2012. gadā veiktā apsekojuma par pesticīdu lietošanu graudaugu kultūrām un rapsim, tiek nodrošināta informācija, lai novērtētu pesticīdu radīto iespējamo risku videi un veselībai. 

30.07.2015

2015. gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums palielinājās par 0,8%. Pārtikas preču mazumtirdzniecības apjoms pieauga par 1,6%, bet nepārtikas preču apgrozījums – par 0,3%. 

Satura barotne

Plānotie notikumi

10.08.2015
Par apstrādes rūpniecības apgrozījumu 2015.gada jūnijā
10.08.2015
Par patēriņa cenu pārmaiņām 2015.gada jūlijā
11.08.2015
Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2015.gada jūnijā
12.08.2015
Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2015.gada 2.ceturksnī
13.08.2015
Par būvniecību un izsniegtajām būvatļaujām 2015.gada 2.ceturksnī

Aktuāla statistika

Informācija grāmatvežiem

Uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķinā izmantojamais patēriņa cenu indekss 2013. gada deklarācijai bija 99.6, bet 2014.gadam 100.2.

Patēriņa cenu indekss (pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) Vairāk

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits: 1920., 1930., 1959., 1979., 1990., 1995., 2000., 2011., 2014. un 2015.gadā.

 

Iedzīvotāju skaits gada sākumā Lasīt vairāk

Patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem

Patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem (PCI 2014.gadā (2004=100)) ir 158.9 jeb 1.589. Indeksu izmanto likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.9 panta septītajā daļā minēto prasību izpildei.

 

PCI par pēdējiem 10 gadiem

Inflācija (patēriņa cenu izmaiņas)

2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējā gadu (2013=100), patēriņa cenas pieauga par 0,6%.

Vairāk

Patēriņa cenu izmaiņas (vidēji gadā) % pret iepriekšējo gadu, 2008 - 2014

Reālā IKP izmaiņas

2015.gada II ceturksnī reālais IKP (2010.g. salīdzināmajās cenās pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem) palielinājās par 2,7% (IKP Ātrais novērtējums)

Vairāk

Reālā IKP izmaiņas pa ceturkšņiem

Jūnijā rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 1,6% http://t.co/Pb3zTCjgwA
Pagājušas 7 stundas 6 minūtes
@Ventspilslv apdzīvotie mājokļi ir vidēji 47 gadus veci #Ventspils725 http://t.co/xbGL80r5BA http://t.co/eS4zXKfSed http://t.co/CpWcQdg3Db
Pagājušas 3 dienas 2 stundas
2014.g. no visām republikas nozīmes pilsētām Ventspilī bija 2. lielākā vid. neto mēnešalga – 632 eiro #Ventspils725 http://t.co/QT0f1BW5D7
Pagājušas 3 dienas 4 stundas
77% ventspilnieku dzīvo daudzdzīvokļu mājās, 18% – individ. mājās @Ventspilslv #Ventspils725 http://t.co/QT0f1BW5D7 http://t.co/D4CN4fIc7j
Pagājušas 3 dienas 5 stundas
No republikas pilsētām @Ventspilslv ir 2. mazākais iedzīv. blīvums – 625 cilvēki uz 1 kvadrātkilometru #Ventspils725 http://t.co/QT0f1BW5D7
Pagājušas 3 dienas 6 stundas
2014. gadā @Ventspilslv piedzima 378 mazuļi, kas ir par 33 bērniem vairāk, salīdzinot ar 2013. gadu. #Ventspils725 http://t.co/QT0f1CdH1H
Pagājušas 3 dienas 6 stundas
Sveicam @Ventspilslv pilsētas 725. jubilejas gadā! http://t.co/QT0f1BW5D7 #Ventspils725 http://t.co/pRvB2mHIuu
Pagājušas 3 dienas 7 stundas
Datu krājums par bērniem: dzimstību, mirstību, izglītību, sociālo aizsardzību, nodarbinātību u.c.rādītājiem 2014.gadā http://t.co/SN4sbiTZtI
Pagājušas 4 dienas 4 stundas