Jaunākie notikumi

22.03.2018

2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, saražotās gaļas apjoms palielinājās par 4,6 %, bet iegūtā piena apjoms – par 1,4 %.

21.03.2018

2018. gada februārī salīdzinājumā ar janvāri ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,5 %.

19.03.2018

2017. gadā Latvijā vidēji bija 17,0 tūkst. brīvo darbvietu un, salīdzinot ar 2016. gadu, to skaits ir pieaudzis par 2,6 tūkst. jeb 17,9 %.

19.03.2018

Dati atjaunoti datubāzes sadaļās: Patēriņa cenas; Ražotāju cenas; Uzņēmējdarbības finanses; Mājsaimniecību sastāvs; Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks; Iedzīvotāju ieņēmumi; Darbaspēka izmaksas; Rūpniecība; Transports; Tūrisms; Preču ārējā tirdzniecība.

16.03.2018

2017. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar 2016. gada 4. ceturksni vienas stundas darbaspēka izmaksas pieauga par 54 centiem jeb 7,3 %, sasniedzot 8,02 eiro. Sezonāli izlīdzināta rādītāja pārmaiņas bija identiskas – 7,3 %.

Satura barotne

Plānotie notikumi

27.03.2018
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2018. gada februārī
28.03.2018
Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas 2017. gadā
29.03.2018
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2018. gada februārī
03.04.2018
Rūpniecības produkcija 2018. gada februārī
09.04.2018
Latvijas ārējā tirdzniecība 2018. gada februārī

Aktuāla statistika

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumā 
Vairāk

Patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem

Patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem (PCI 2017. gadā (2007=100) ir 131.0 jeb 1.310. Indeksu izmanto likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.9 panta septītajā daļā minēto prasību izpildei.

 

PCI par pēdējiem 10 gadiem

Inflācija (patēriņa cenu izmaiņas)

2017. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu (2016=100), patēriņa cenas pieauga par 2,9 %.
Vairāk

Patēriņa cenu izmaiņas (vidēji gadā) 
% pret iepriekšējo gadu, 2011–2017

Reālā IKP izmaiņas

2017. gada IV ceturksnī reālais IKP (2010. g. salīdzināmajās cenās pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem) palielinājās par 4,2 %. 

Vairāk

Reālā IKP izmaiņas pa ceturkšņiem

2017. gadā palielinājās saražotās lopkopības produkcijas apjomi https://t.co/11LkVwJEMS
Pagājušas 2 dienas 5 stundas
Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā februārī palielinājās par 0,5 % https://t.co/YRMBJcAKP2
Pagājušas 3 dienas 6 stundas
2017. gadā brīvo darbvietu skaits palielinājies par 2,6 tūkstošiem jeb 17,9 % https://t.co/YTp7pPGXNr
Pagājušas 5 dienas 6 stundas
2017. gada 4. ceturksnī vienas stundas darbaspēka izmaksas pieauga par 7,3 % https://t.co/sSkLVu7ncG
Pagājušas 1 nedēļa 1 diena
43,6% Latvijas mājsaimniecību ikdienas izdevumus sedz ar grūtībām https://t.co/1PdFpbOYso
Pagājušas 1 nedēļa 2 dienas
Janvārī preču ārējās tirdzniecības apgrozījums par 12,4 % lielāks nekā pērn https://t.co/zWyJFXpDxe
Pagājušas 1 nedēļa 5 dienas
@Alvis_sh @kiplops @J_Hermanis Iepriekš tika jau minēts: pa vienam gadam sk. https://t.co/we6svuRooS Sākot no 90 ga… https://t.co/Bh6Ri7SjuB
Pagājušas 2 nedēļas 1 diena
Latvija ir līdere Eiropas Savienībā attiecībā uz sievietēm – vadītājām. https://t.co/qescGqJSgW
Pagājušas 2 nedēļas 2 dienas