Jaunākie notikumi

21.09.2016

2016. gada augustā salīdzinājumā ar jūliju ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,6 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis pieauga par 0,9 %, savukārt eksportētajai produkcijai – par 0,2 %. Ražotāju cenu līmenis eksportam uz eirozonas valstīm palielinājās par 0,4 % un eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,2 %.

19.09.2016

2016. gada pirmā pusgada beigās Latvijā bija 891,2 tūkst. aizņemto darbvietu, un salīdzinājumā ar 2015. gada pirmā pusgada beigām to skaits ir samazinājies par 3,2 tūkst. jeb 0,4 %. Gada laikā privātajā sektorā aizņemto darbvietu skaits nokrities par 2,4 tūkst. jeb 0,4 %, samazinoties līdz 601,0 tūkst. Sabiedriskajā sektorā aizņemto darbvietu skaits bija 290,3 tūkst., kas ir par 0,8 tūkst. jeb 0,3 % mazāk nekā 2015. gada attiecīgajā periodā.

19.09.2016

Dati atjaunoti datubāzes sadaļās: Patēriņa cenas; Ražotāju cenas; Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks; Darbaspēka izmaksas; Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības rādītāji; Mežsaimniecība.

16.09.2016

17,4 % Latvijas iedzīvotāju vismaz divreiz nedēļā vismaz 10 minūtes dienā brauc ar velosipēdu. No tiem katru dienu ar velosipēdu vismaz 10 minūtes brauc 3,4 %, bet vismaz piecas dienas nedēļā 6 % Latvijas iedzīvotāju. Vienreiz nedēļā ar velosipēdu pārvietojas 5,6 % iedzīvotāju. No visiem tiem iedzīvotājiem, kuri kaut reizi nedēļā izmanto velosipēdu, lielākā daļa (64 %) ik dienu brauc ilgāk nekā pusstundu. 

15.09.2016

Līdz 15. septembrim Centrālās statistikas pārvaldes uzsāktajā zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojumā no 1500 respondentiem interneta tiešsaistē atbildējuši jau 472 doktori, kas ir 31 % no izlases un uzskatāms par ļoti labu rādītāju. Turklāt 68 anketu aizpildīšana internetā ir iesākta, un to pabeigšana atbildētības līmeni paceltu līdz 36 %.

Satura barotne

Plānotie notikumi

27.09.2016
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2016. gada augustā
30.09.2016
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2016. gada augustā
04.10.2016
Rūpniecības produkcija 2016. gada augustā
05.10.2016
2016.gada lauku saimniecību struktūras apsekojums
09.10.2016
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada septembrī

Aktuāla statistika

Informācija grāmatvežiem

Uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķinā izmantojamais patēriņa cenu indekss 2015. gada deklarācijai bija 100.3.
Vairāk

Patēriņa cenu indekss
(pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
 

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumā 
Vairāk

Patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem

Patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem (PCI 2015. gadā (2005=100) ir 149.1 jeb 1.491. Indeksu izmanto likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.9 panta septītajā daļā minēto prasību izpildei.

 

PCI par pēdējiem 10 gadiem

Inflācija (patēriņa cenu izmaiņas)

2015. gadā, salīdzinot ar iepriekšējā gadu (2014=100), patēriņa cenas pieauga par 0,2 %.
Vairāk

Patēriņa cenu izmaiņas (vidēji gadā) 
% pret iepriekšējo gadu, 2009–2015

Reālā IKP izmaiņas

2016. gada II ceturksnī reālais IKP (2010. g. salīdzināmajās cenās pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem) palielinājās par 2,1 %. 

Vairāk

Reālā IKP izmaiņas pa ceturkšņiem

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā augustā palielinājās par 0,6 % https://t.co/7Z6LVFbKat
Pagājušas 3 dienas 9 stundas
Aizņemto darbvietu skaits samazinājies par 3,2 tūkstošiem jeb 0,4 % https://t.co/wnSe2P6p2G
Pagājušas 5 dienas 9 stundas
@EiropasKomisija @OKrasnopjorov Pieaug arī algas, bet 2.cet. vidējās algas pieauguma temps lēnāks https://t.co/hiNjd15ZTs
Pagājušas 5 dienas 11 stundas
@fassko @Mihails_S Te varēja izlasīt precīzi: 17% Latvijas iedzīvotāju vismaz divreiz nedēļā brauc ar velosipēdu https://t.co/JrWHJxwfxo
Pagājušas 1 nedēļa 1 diena
Informatīvais apskats par darba samaksas pārmaiņām 2016. gada 2. cetursnī https://t.co/14udzu1pzU https://t.co/lYCeOD1FEX
Pagājušas 1 nedēļa 1 diena
Vidēji 30 CSP darbinieku uz darbu parasti brauc ar velosipēdu. Foto no 2015. gada dalības akcijā #arvelouzdarbu https://t.co/vwxD72OyMi
Pagājušas 1 nedēļa 1 diena
17 % Latvijas iedzīvotāju vismaz divreiz nedēļā brauc ar velosipēdu https://t.co/JrWHJxwfxo
Pagājušas 1 nedēļa 1 diena
Pēc @EU_Eurostat 2Q LV 2. lielākais 1h darbaspēka izmaksu ↑ ES. Vislielākais RO +12%. LV+9.2%, BG +7.3%, LT +6.6%, EE +4.8%. Vidēji ES +1.4% —
Pagājušas 1 nedēļa 1 diena